Wystawianie faktur w walucie innej niż polski złoty jest dzięki OnlineFakturowanie.pl bardzo proste.

Opcja ta, wraz z wyborem poszczególnych walut, dostępna jest w sekcji Ustawienia bezpośrednio podczas wystawiania nowej faktury. Ta sekcja znajduje się w pierwszym polu znajdującym się powyżej.

W ofercie znajduje się duża ilość walut, których kurs jest przeliczany zgodnie z aktualnym kursem walutowym.

Wszystko aktualizuje się również podczas wypełniania poszczególnych elementów faktury. 

Faktura jest wtedy zapisywana z tą kwotą w innej walucie na liście wystawionych faktur, tutaj kwoty nie są przeliczane (pozostają w walucie, na którą została wystawiona faktura).