Faktura proforma w przeciwieństwie do pozostałych dokumentów nie jest dokumentem ani księgowym, ani podatkowym. Dane zawarte w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny.

<span class="translation_missing" title="translation missing: pl-PL.templates.show.description_html">Description Html</span>
<span class="translation_missing" title="translation missing: pl-PL.templates.show.proforma.templates.show.image_alt">Image Alt</span>