Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące danych, na różnych rodzajach faktur, zdecydowaliśmy się udostępnić wzory wszystkich dokumentów, które można wygenerować w onlinefakturowanie.pl. Dotyczy to faktury (dowodu księgowego), faktury bez VAT (rachunku), faktury zaliczkowej, faktury proforma i faktury korygującej.

Faktura VAT

Najpopularniejszym wzorem jest faktura VAT – standardowa faktura. Oprócz wymogów minimalnych należy podać podstawę opodatkowania i % wysokości VAT poszczególnych towarów.

Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Wzór faktury podatnika zwolnionego z VAT jest zbieżny ze wzorem faktury płatnika VAT, ale upraszcza dokument, o dane związane z podatkiem od wartości dodanej. Pozostałe dane pozostają takie same.

Faktura zaliczkowa

Pobierz nasz wzór faktury zaliczkowej, która służy do dokumentacji zaliczek i zadatków za określone towary lub usługi.

Faktura proforma

Faktura proforma w przeciwieństwie do pozostałych dokumentów nie jest dokumentem ani księgowym, ani podatkowym. Dane zawarte w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny.

Korygująca faktura

Faktura korygująca jest wystawiana w przypadku zmian w stosunku do oryginału np. zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania. Dane zawarte w tym dokumencie są takie same jak w przypadku faktury płatnika VAT.