Uzgodniłeś z klientem zakres prac i wycenę finansową, wysłałeś gotową pracę wraz z fakturą, a on nagle przestał się odzywać? W tym artykule dowiesz się, jak postępować z windykacją.

Powiadom dłużnika o niezapłaconej fakturze

Jeśli faktura jest przeterminowana o kilka dni, przypomnij klientowi o niezapłaconej fakturze. Czasami klient mógł być na wakacjach, wiadomość e-mail wpadła do spamu lub nastąpiła pomyłka księgowego, który powinien był zrealizować fakturę. Jeśli nawet po tym przypomnieniu faktura nie zostanie opłacona, napisz drugie przypomnienie i poinformuj, że podejmiesz określone kroki, jeśli faktura nie zostanie opłacona w określonym terminie, co może obejmować umieszczenie dłużnika w rejestrze dłużników lub wysłanie zawiadomienia o działaniach wstępnych. Poinformuj klienta z wyprzedzeniem, co zrobisz, jeśli nie zapłaci faktury w określonym terminie, zwykle 7 dni.

Przygotowujemy teraz automatyczną opcję dla taryfy PREMIUM, aby wysyłać e-maile z powiadomieniem o końcu terminu płatności lub zaległej fakturze. Wysłanie wiadomości e-mail zajmie tylko kilka kliknięć, co pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Ujawnienie dłużnika

Jeśli faktura nie została zapłacona po kilku przypomnieniach, można przejść do kolejnego kroku, jakim jest publikacja dłużnika w Centralnej Ewidencji Dłużników. Znalezienie się w tym rejestrze z pewnością nie jest dobre dla reputacji firmy, więc po powiadomieniu klienta, że zamierzasz podjąć ten krok, możliwe jest, że niezwłocznie zapłaci fakturę.

Jak odzyskać długi?

Zawiadomienie przed wytoczeniem powództwa

Zawiadomienie przed wytoczeniem powództwa musi zostać wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną co najmniej 7 dni przed złożeniem pozwu. Jeśli jest więcej niż jeden dłużnik, zawiadomienie przed wytoczeniem powództwa musi zostać wysłane do każdego z nich.

Zawiadomienie przedprocesowe powinno zawierać:

 • kwotę zadłużenia
 • identyfikację dłużnika i wierzyciela
 • opis okoliczności, w jakich dług został zaciągnięty
 • wezwanie do zapłaty
 • zawiadomienie o zamiarze dochodzenia należności na drodze sądowej
 • data i podpis (wierzyciela lub jego przedstawiciela prawnego)

Wniesienie pozwu

W wezwaniu przedsądowym oświadczyłeś, że jeśli płatność nie zostanie dokonana, sprawa trafi do sądu. Ponownie, możesz wnieść pozew samodzielnie lub być reprezentowany przez prawnika.

Pozew powinien zawierać:

 • nazwę sądu, do którego jest skierowany
 • określenie stron postępowania, tj. powoda i pozwanego oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciela prawnego
 • nazwę powództwa
 • opis istotnych okoliczności faktycznych
 • wskazanie dowodów
 • proponowane rozwiązanie lub żądania wnioskodawcy
 • data i podpis

Jeśli pozew jest prawidłowo wniesiony i poparty dowodami, sąd może wydać nakaz zapłaty bez przeprowadzania rozprawy. Jeśli podstawa decyzji nie jest jasna, wszczynane jest postępowanie sądowe. Opłata za postępowanie sądowe wynosi 5% kwoty pozwu. Jednakże w przypadku wygrania procesu, koszty opłaty sądowej pokryje strona przeciwna.