W sekcji Wystawione faktury istnieje możliwość modyfikacji poszczególnych kolumn zgodnie z potrzebami użytkownika.

Ustawienia znajdują się w sekcji Wystawione faktury po prawej stronie pod wyszukiwarką. 

Sekcja wystawionych faktur

Dostępne są następujące pozycje:

 • Numer
 • Stan
 • Nabywca
 • Dostawca
 • Data wystawienia
 • Termin płatności
 • Zapłacone 
 • Wysłane
 • Dostawa podlegająca opodatkowaniu
 • Rodzaj faktury
 • Kwota

Kwota i numer dokumentu są elementami niezmiennymi i zawsze są widoczne.

Aby zobaczyć kolumny stan, zapłacone i wysłane, trzeba mieć aktywowany Stan faktury. Można to zrobić w prosty sposób klikając na Moje konto -> Ustawienia konta -> Ustawienia ogólne poprzez włączenie stanu faktury. Następnie należy zapisać ustawienia.

Ustawienie wyświetlanych kolumn na liście wystawionych faktur w OnlineFakturowanie.pl