Wystawiając faktury za pośrednictwem OnlineFakturowanie.pl, użytkownik ma do wyboru kilka ich rodzajów. Jednym z nich jest również dokument korygujący.

Wcześniej na określenie dokumentu korygującego (podatkowego) używano dwóch terminów - nota uznaniowa i nota obciążeniowa. Obecnie zostały one zastąpione przez ustawodawstwo jako korygujący dokument podatkowy. Ten ostatni jest wystawiany, gdy konieczne jest skorygowanie lub całkowite anulowanie ceny, zmiana wartości VAT itp. dla dokumentu, który został już wcześniej wystawiony. Ten rodzaj faktury można również wystawić za pomocą OnlineFakturowanie.pl.

Dla osób niebędących płatnikami VAT nie jest to dokument podatkowy.

Dokument korygujący z OnlineFakturowanie.pl

W przypadku płatników VAT, jeśli konieczne jest wystawienie dokumentu korygującego, procedura odbywa się poprzez opcję wyboru typu faktury: Korygujący dokument podatkowy.

Podczas tworzenia tego typu faktury należy przestrzegać następujących zasad:

  • Wskazać w nocie powód obniżenia/podwyższenia/korekty ceny lub wartości podatku,
  • Mieć tego samego dostawcę i klienta, co na oryginalnej fakturze,
  • Zachować oryginalny symbol zmienny faktury.

 

Dokument korygujący dla niepodatników VAT

Dla osób niebędących płatnikami VAT wystawiana jest faktura korygująca. Jest to kolejna faktura zawierająca te same pozycje, co faktura pierwotna, ale kwoty wykazane są w wartości ujemnej.

Nie jest to rodzaj dokumentu podatkowego korygującego, ale kolejna faktura.