Wystawiając faktury za pośrednictwem OnlineFakturowanie.pl, użytkownik ma do wyboru kilka ich rodzajów. Jednym z nich jest również dokument korygujący.

Dokument korygujący z OnlineFakturowanie.pl

Wcześniej na określenie dokumentu korygującego (podatkowego) używano dwóch terminów - nota uznaniowa i nota obciążeniowa. Obecnie zostały one zastąpione przez ustawodawstwo jako korygujący dokument podatkowy. Ten ostatni jest wystawiany, gdy konieczne jest skorygowanie lub całkowite anulowanie ceny, zmiana wartości VAT itp. dla dokumentu, który został już wcześniej wystawiony. Ten rodzaj faktury można również wystawić za pomocą OnlineFakturowanie.pl.

Dla osób niebędących płatnikami VAT nie jest to dokument podatkowy.

Podczas tworzenia tego typu faktury należy przestrzegać następujących zasad:

  • Wskazać w nocie powód obniżenia/podwyższenia/korekty ceny lub wartości podatku,
  • Mieć tego samego dostawcę i klienta, co na oryginalnej fakturze,
  • Zachować oryginalny symbol zmienny faktury.

Wzór korygującego dokumentu podatkowego

Wzór korygującego dokumentu podatkowego