W obliczu rosnącej inflacji ochrona oszczędności ma kluczowe znaczenie. Przeczytaj nasz artykuł, w którym ujawniamy, jak możesz chronić swoje oszczędności przed rosnącą inflacją. Dowiedz się, jak zarządzać inflacją.

Wysoka inflacja jest spowodowana kilkoma czynnikami. Duży wpływ miała pandemia COVID-19, która zakłóciła dostawy towarów i zwiększyła popyt gospodarstw domowych. Kolejnym czynnikiem jest wojna na Ukrainie, która spowodowała wzrost cen ropy i gazu. Pieniądze tracą obecnie na wartości w tempie około 10% rocznie, więc konta oszczędnościowe i kasy oszczędnościowo-budowlane nie są najlepszym sposobem ochrony pieniędzy.

Zakup akcji

Kupując akcje, kupujesz udział w spółce, która je wyemitowała. Akcje są dla firm sposobem na pozyskanie środków na finansowanie rozwoju, produktów i innych inicjatyw. Dla inwestorów jest to sposób nie tylko na skuteczną ochronę swoich pieniędzy przed inflacją, ale także na zwiększenie ich wartości. Kolejną zaletą posiadania akcji jest to, że gdy papier wartościowy jest utrzymywany przez ponad trzy lata, dochód nie jest opodatkowany, co nazywa się testem czasowym. Istnieją dwa sposoby zwrotu zainwestowanych środków:

  • Cena akcji zyskuje na wartości, co oznacza, że rośnie. Można wtedy sprzedać akcje z zyskiem lub, alternatywnie, trzymać je dalej i spekulować na temat dalszego wzrostu.
  • Akcje wypłacają dywidendę, czyli zysk wypłacany przez emitenta akcjonariuszowi. Nie wszystkie akcje wypłacają dywidendy, ale wiele tak. Dywidendy są wypłacane akcjonariuszom z zysków spółki i są zazwyczaj wypłacane kwartalnie.

Nieruchomości

Nieruchomości są uważane za stabilną inwestycję. Stopy procentowe stale rosną, co sprawia, że ludzie chętniej wynajmują mieszkania niż je kupują. Zapewnia to inwestorom stały dopływ potencjalnych najemców do ich apartamentów inwestycyjnych. Jednak zakup nieruchomości jest korzystny nie tylko z zamiarem jej późniejszego wynajmu. Sama nieruchomość z czasem zyskuje na wartości, więc nigdy nie popełnisz błędu kupując nieruchomość. Jedyną wadą nieruchomości jest to, że są one mniej płynne, więc późniejsza sprzedaż mieszkania lub domu może czasami trwać wiele miesięcy.

Inwestowanie w złoto

Złoto jest postrzegane jako idealne narzędzie antyinflacyjne na całym świecie ze względu na swoją wartość i bogatą historię. Monety zawierające złoto pojawiły się około 650 r. p.n.e. Na przestrzeni wieków ludzie trzymali złoto z różnych powodów. Jest to metal, do którego wracamy, gdy inne formy waluty nie działają, co oznacza, że zawsze ma pewną wartość i służy jako zabezpieczenie przed trudnymi czasami. Można kupić złoto kruszcowe, sztabki, monety inwestycyjne lub papiery wartościowe spółek wydobywczych.

Inwestowanie w sztukę

Dzieła sztuki, takie jak w szczególności obrazy, są również przydatne do zachowania wartości pieniędzy. Można jednak również inwestować swoje pieniądze w pamiątkowe monety, zabytkowe samochody lub płyty winylowe.