Wdrożenie obowiązkowego e-fakturowania w Polsce, pierwotnie zaplanowane na 1 lipca 2024 r., zostało przesunięte na 1 kwietnia 2026 r. (dla dużych podatników 1 lutego 2026 r.).

Polska odroczyła wprowadzenie obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego (e-fakturowania), który miał zostać uruchomiony w lipcu 2024 r. Rząd ogłosił, że nową datą wprowadzenia systemu będzie 1 kwietnia 2026 r. (1 lutego 2026 r. dla dużych podatników), po zakończeniu audytu zewnętrznego.

Pierwotnym celem było uproszczenie procesu fakturowania i zwalczanie uchylania się od opodatkowania poprzez umożliwienie wystawiania i weryfikacji faktur za pośrednictwem scentralizowanej platformy zarządzanej przez Ministerstwo Finansów.

Implikacje dla biznesu

Przedsiębiorcom zaleca się kontynuowanie przygotowań do wdrożenia systemu KSeF i śledzenie informacji z Ministerstwa Finansów. Przesunięcie terminu daje firmom więcej czasu na adaptację i testy.

Ministerstwo Finansów apeluje do przedsiębiorców, aby nie wstrzymywali procesów przygotowawczych i rozpoczęli integrację swoich systemów z KSeF. Takie podejście zapewni odpowiedni czas na przetestowanie i dostosowanie się do przyszłych zmian.

Źródło:

EY TAX NEWS.Poland postpones implementation of mandatory National e-Invoicing System. Online. EY Tax News. 2024. Dostępne od: https://taxnews.ey.com/news/2024-0254-poland-postpones-implementation-of-mandatory-national-e-invoicing-system.

MINISTERSTWO FINANSÓW.Podsumowanie audytu KSeF. Online. Gov.pl. 2024. Dostępne od: https://www.gov.pl/web/finanse/podsumowanie-audytu-ksef.