Wdrożenie obowiązkowego e-fakturowania w Polsce, pierwotnie zaplanowane na 1 lipca 2024 r., zostało odroczone, a nowa data wdrożenia nie została ogłoszona.

Polska opóźniła wprowadzenie obowiązkowego systemu fakturowania elektronicznego (e-faktura), który miał ruszyć w lipcu 2024 roku. Nowa data wdrożenia nie została jeszcze ogłoszona, ponieważ rząd zadeklarował plany przeprowadzenia zewnętrznego audytu systemu i dalszych konsultacji z sektorem biznesowym.

Pierwotnym celem było uproszczenie procesu fakturowania i zwalczanie uchylania się od opodatkowania poprzez umożliwienie wystawiania i weryfikacji faktur za pośrednictwem scentralizowanej platformy zarządzanej przez Ministerstwo Finansów.

Implikacje dla biznesu

Przedsiębiorcom zaleca się kontynuowanie przygotowań do wdrożenia systemu KSeF i śledzenie aktualności z Ministerstwa Finansów. Odroczenie daje firmom więcej czasu na dostosowanie i przetestowanie, ale także stwarza niepewność ze względu na nieznaną nową datę wdrożenia.

Ministerstwo Finansów apeluje do przedsiębiorców, aby nie wstrzymywali procesów przygotowawczych i przystąpili do integracji swoich systemów z KSeF. Takie podejście zapewni odpowiedni czas na przetestowanie i dostosowanie do przyszłych zmian.

Źródło: EY TAX NEWS.Poland postpones implementation of mandatory National e-Invoicing System. Online. EY Tax News. 2024. Dostępne od: https://taxnews.ey.com/news/2024-0254-poland-postpones-implementation-of-mandatory-national-e-invoicing-system.