Najpopularniejszym wzorem jest faktura VAT – standardowa faktura. Poza standardowymi danymi należy podać podstawę opodatkowania i % wysokości VAT poszczególnych towarów.

<span class="translation_missing" title="translation missing: pl-PL.templates.show.description_html">Description Html</span>
Faktura VAT - wzór