Najpopularniejszym wzorem jest faktura VAT – standardowa faktura. Poza standardowymi danymi należy podać podstawę opodatkowania i % wysokości VAT poszczególnych towarów.

Faktura VAT - wzór