Faktura korygująca jest wystawiana w przypadku zmian w stosunku do oryginału np. zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania. Dane zawarte w tym dokumencie są takie same jak w przypadku faktury płatnika VAT.

<span class="translation_missing" title="translation missing: pl-PL.templates.show.description_html">Description Html</span>
Faktura korygująca - wzór