Wzór faktury podatnika zwolnionego z VAT jest zbieżny ze wzorem faktury płatnika VAT, ale upraszcza dokument, o dane związane z podatkiem od wartości dodanej. Pozostałe dane pozostają takie same.

<span class="translation_missing" title="translation missing: pl-PL.templates.show.description_html">Description Html</span>
<span class="translation_missing" title="translation missing: pl-PL.templates.show.invoice.templates.show.image_alt">Image Alt</span>