Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Wzór faktury podatnika zwolnionego z VAT jest zbieżny ze wzorem faktury płatnika VAT, ale upraszcza dokument, o dane związane z podatkiem od wartości dodanej. Pozostałe dane pozostają takie same.

Faktura podmiotu niebędącego płatnikiem VAT
Faktura podmiotu niebędącego płatnikiem VAT - wzór