OnlineFakturowanie.pl oferuje możliwość utworzenia listy wydatków, gdzie łatwo można rejestrować, organizować i zarządzać wszystkimi wydatkami. Ta funkcja umożliwia przechowywanie wszystkich niezbędnych informacji do fakturowania w przejrzysty sposób w jednym miejscu.

Aby zobaczyć listę wydatków, po prostu kliknij zakładkę Moje konto i wybierz opcję Wydatek.

Tutaj znajdziesz klarowną listę wszystkich swoich wydatków.

Lista wydatków

Dodawanie nowego wydatku

Dodanie nowego wydatku jest proste. Wystarczy kliknąć przycisk Dodaj wydatek i wypełnić podstawowe informacje. Oprócz podstawowych danych możesz dołączyć załącznik i notatkę. Po wypełnieniu kliknij przycisk Zapisz wydatek a Twój nowy wydatek zostanie automatycznie dodany do listy.

Dodawanie nowego wydatku

Funkcje listy wydatków

Wydatki można łatwo sortować na liście według numeru, dostawcy, całkowitej sumy, terminu platności i stanu, korzystając ze strzałek obok każdej kolumny. Ponadto można oznaczyć, czy wydatek został zapłacony, i ewentualnie zmienić datę zapłaty w kolumnie Zapłacone.

Funkcje listy wydatków

Prawa część listy oferuje dodatkowe przydatne funkcje do zarządzania wydatkami. Znajdziesz tutaj opcję kopiowania, edycji lub usunięcia wydatku za pomocą ikony kosza.

Funkcje listy wydatków