Jeśli potrzebujesz wysłać wiele faktur w jednym formacie lub eksportować faktury do księgowości, możesz skorzystać z funkcji masowego pobierania faktur. Wszystkie faktury, które utworzysz, można eksportować w różnych formatach, takich jak PDF lub XLSX

Jak przebiega eksport faktur?

Po zalogowaniu się do OnlineFakturowanie.pl kliknij na zakładkę Wystawione faktury i wybierz wszystkie faktury lub wybierz tylko te, które chcesz wyeksportować. Następnie wybierz opcję Działania masowe, a następnie wybierz format, w jakim mają być eksportowane faktury.

Eksport faktur

Format PDF

OnlineFakturowanie.pl zapewnia użytkownikom skuteczny i łatwy sposób eksportowania wystawionych faktur w formacie PDF. Funkcja ta jest niezbędna dla przedsiębiorców i firm, które muszą przechowywać i udostępniać faktury klientom lub do celów księgowych. Eksport w formacie PDF zapewnia, że wszystkie faktury mają spójny i profesjonalny wygląd i są łatwe do odczytania na dowolnym urządzeniu. Ponadto, proces eksportu został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i szybki, umożliwiając użytkownikom efektywne zarządzanie dokumentami faktur bez zbędnych komplikacji. Wynikowy dokument PDF można łatwo wysłać e-mailem, zapisać do wykorzystania w przyszłości lub wydrukować.

XLSX

OnlineFakturowanie.pl umożliwia także pobieranie faktur w formacie XLSX, czyli arkuszu kalkulacyjnym Excela. Ta funkcja jest szczególnie przydatna przy potrzebie eksportowania przeglądu wystawionych faktur w określonym okresie czasu. Format XLSX umożliwia łatwe i systematyczne przetwarzanie danych w środowisku arkusza kalkulacyjnego, co ułatwia monitorowanie i analizę danych.