Wystawiając faktury z OnlineFakturowanie.pl użytkownik ma do wyboru kilka ich rodzajów. Jednym z nich jest klasyczny dokument podatkowy.

Cały proces jest bardzo prosty, wystarczy mieć podstawowe dane (numer identyfikacyjny) klienta i dostawcy oraz wartości VAT dla fakturowanych produktów.

You can issue a tax document at OnlineFakturowanie.pl.