Jak wystawić fakturę, która gwarantuje szybką płatność za usługi? Dobrze napisana, przejrzysta i profesjonalna faktura ma kluczowe znaczenie. Jednak może to być nieco trudne, zwłaszcza gdy tworzysz ją ręcznie. Prosta odpowiedź leży w starannym uwzględnieniu wszystkich wymaganych informacji, przestrzeganiu ustrukturyzowanego formatu i zrozumieniu podstawowych norm prawnych - ale jest więcej rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu tej idealnej faktury.

Kluczowe znaczenie ma zebranie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem pracy. Upewnij się, że posiadasz wszystkie istotne szczegóły, takie jak nazwy i dane kontaktowe zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy, datę usługi lub sprzedaży oraz szczegółową listę dostarczonych towarów lub usług.

Krok 1: Zbieranie danych do wystawienia faktury

Zacznij od sporządzenia listy niezbędnych informacji, które musisz mieć pod ręką przed wystawieniem faktury. Obejmuje to dane sprzedawcy i kupującego, takie jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe, a także datę usługi lub sprzedaży oraz jasny opis towarów lub usług.

Krok 2: Formatowanie ręcznej faktury

Układ faktury ma ogromne znaczenie. Nie chodzi tylko o to, co na niej zawrzesz, ale także o to, jak ją zaprezentujesz. Szczegóły, takie jak spójność pisma odręcznego oraz zachowanie prostych i równomiernie rozmieszczonych linii, w znacznym stopniu przyczyniają się do profesjonalnego wyglądu faktury.

Czego nie powinno zabraknąć na fakturze:

 • Nagłówek z nazwą firmy lub logo.
 • Sekcja z danymi kontaktowymi.
 • Treść z dostarczonymi towarami lub usługami.
 • Stopka ze szczegółami płatności i łączną kwotą.

Krok 3: Kluczowe elementy ręcznie wystawionej faktury

Na tym etapie upewnij się, że faktura zawiera wszystkie kluczowe informacje niezbędne do zapewnienia jej ważności i łatwości nawigacji. Uwzględnij następujące elementy:

 1. Identyfikacja obu zaangażowanych stron.
 2. Unikalny numer faktury do celów śledzenia.
 3. Data wystawienia faktury i jasne warunki płatności.
 4. Szczegółowy opis towarów lub usług wraz z odpowiadającymi im cenami.
 5. Wyszczególnienie zawierające cenę każdej usługi lub produktu, obowiązujące podatki oraz całkowitą kwotę do zapłaty.

Krok 4: Opis usług i produktów przy wystawianiu faktury

Wymieniając dostarczone towary lub usługi, użyj punktorów lub tabeli. Dzięki temu faktura będzie czytelna i profesjonalna.

Przykładowa lista usług:

 • Aeracja trawnika: 2 godziny za 50 USD/godz.
 • Sprzątanie ogrodu: 3 godziny za 45 USD/godz.
 • Opłata za wywóz odpadów: 30 USD.

Krok 5: Kalkulacja kwoty na fakturze

Na tym etapie ważne jest prawidłowe obliczenie całkowitej kwoty, jaką klient jest ci winien. Wykonaj następujące kroki:

 • Zsumuj wszystkie koszty poszczególnych pozycji, aby uzyskać sumę częściową.
 • Zastosuj odpowiednią stawkę podatku do sumy częściowej, aby uzyskać całkowitą kwotę podatku.
 • Dodaj sumę częściową i całkowitą kwotę podatku, aby uzyskać ostateczną kwotę do zapłaty.

Krok 6: Definiowanie warunków płatności na fakturze

Wyraźnie określ wszystkie warunki płatności i instrukcje w tej części faktury, aby klient wiedział, jak i kiedy zapłacić. Uwzględnij termin płatności, akceptowane metody płatności (takie jak przelew bankowy, karta kredytowa lub gotówka) oraz wszelkie niezbędne informacje, takie jak numer konta i zmienny symbol. Możesz również wskazać, czy oferujesz zniżkę za szybką płatność lub czy obowiązują kary za opóźnienia w płatnościach. Zapewni to klientom wszystkie informacje potrzebne do szybkiego i dokładnego dokonania płatności.

Krok 7: Weryfikacja i finalizacja przygotowanej faktury

Przed wysłaniem faktury należy dokładnie sprawdzić wszystkie podane informacje. Zapewni to, że faktura jest prawidłowa i profesjonalnie przygotowana. Sprawdź następujące punkty:

 • Ponownie sprawdź obliczenia dla każdej pozycji i sumy.
 • Upewnij się, że dane kontaktowe są prawidłowe i czytelne.
 • Przejrzyj warunki płatności pod kątem jasności.

Krok 8: Znajomość prawa przy wystawianiu faktur

Zachowanie zgodności z normami prawnymi nie jest opcjonalne. Upewnij się, że Twoja faktura spełnia wszystkie wymagania określone przez lokalne przepisy biznesowe:

 • Ważne numery identyfikacji podatkowej, jeśli mają zastosowanie.
 • Przestrzeganie właściwej numeracji faktur i zapisów dotyczących dat.
 • Przechowywanie kopii przez prawnie określony czas.

Wystawianie faktur ręcznie to istotny aspekt zarządzania finansami firmy. Pamiętając o tych krokach, możesz łatwo stworzyć dokument spełniający zarówno standardy prawne, jak i oczekiwania klienta.

Podczas gdy ręczne pisanie faktur jest niezbędną umiejętnością, warto rozważyć skorzystanie z OnlineFakturowanie, narzędzia umożliwiającego natychmiastowe tworzenie faktur online. Obejmuje ono takie funkcje, jak płatności za pomocą kodu QR w celu ułatwienia transakcji, oszczędzając czas na przyszłe fakturowanie.