Jeśli wystawca faktury - usługodawca - popełnił błąd w fakturze, która została już wysłana, z pewnością nie jest to problem nie do rozwiązania. Błędne dane dotyczące zaangażowanych stron lub kwoty są dość powszechne i nawet najbardziej doświadczony księgowy może się czasem pomylić. Dlatego też istnieje tak zwany dokument podatkowy korygujący.

Dokument podatkowy korygujący służy do korekty faktury, a wcześniej także noty uznaniowej i noty obciążeniowej. Korygujący dokument podatkowy jest wystawiany przez dostawcę usług lub towarów, tj. dostawcę, który wystawił pierwotną fakturę.

Bon podatkowy korygujący może być wystawiony z wartością dodatnią lub ujemną w zależności od tego, czy zmniejsza czy zwiększa pierwotną kwotę. Jak sama nazwa wskazuje, dokument korygujący jest przeznaczony dla podatników VAT.

Podobnie jak każdy inny dokument podatkowy (lub niepodatkowy), korekcyjny dokument podatkowy ma pewne wymagania.

Dane dokumentu korygującego podatek:

  • Dane nabywcy i dostawcy są takie same jak na fakturze pierwotnej
  • Numer rejestracyjny faktury pierwotnej
  • Numer rejestracyjny korygującego dokumentu podatkowego
  • Powód korekty (dla OnlineFakturowanie.pl jest to zapisane w uwagach na dole)
  • Różnica (jeśli występuje) między pierwotną a skorygowaną podstawą opodatkowania
  • Różnica między podatkiem pierwotnym a skorygowanym
  • Różnica w kwocie
  • Data skorygowanego zdarzenia podlegającego opodatkowaniu

Potwierdzenie klienta

Wcześniej konieczne było również potwierdzenie przez klienta wystawienia korygującego dokumentu podatkowego (lub paragonu sprzedaży/noty kredytowej), co nie jest już konieczne. Zalecamy, aby zawsze mieć potwierdzenie, że skorygowany dokument podatkowy został dostarczony do klienta.

Dzięki OnlineFakturowanie.pl wystarczy wpisać na przykład nową kwotę podatku, a pozostałe części zostaną automatycznie obliczone tak, jak w przypadku innych rodzajów dokumentów. Oznacza to, że nie tylko zaoszczędzisz czas, ale także będziesz mieć wszystkie szczegóły na dokumencie.