Biznesplan to bardzo ważny dokument, który każdy przedsiębiorca powinien sporządzić przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Czy wiesz, jak sporządzić biznesplan i jak powinien on wyglądać?

Biznesplan pomoże ci przekształcić twoje cele w rzeczywistość. Jest to długoterminowa strategia, która informuje o tym, gdzie obecnie znajduje się firma i dostarcza informacji na temat kroków, które należy podjąć, aby się rozwijać. Powinien on zawierać strategię biznesową i identyfikację kluczowych celów. Poszczególni pracownicy powinni również zostać poinformowani o kluczowych celach, ponieważ w przeciwnym razie nie będą mogli podjąć wysiłków w celu ich osiągnięcia.

Kiedy potrzebny jest biznesplan?

Biznesplan powinien zostać sporządzony przed rozpoczęciem działalności, a następnie powinien być aktualizowany. Przede wszystkim biznesplan jest sporządzany dla właściciela firmy, aby wiedział, w jakim kierunku powinna ona podążać i jakie kroki należy podjąć, aby ją rozwinąć. Można go jednak również przedstawić potencjalnym partnerom biznesowym, udziałowcom, bankom lub inwestorom, jeśli celem jest przekonanie ich do współpracy.

Co powinno znaleźć się w biznesplanie?

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz biznesplan dla siebie, banku czy potencjalnych inwestorów, powinien on spełniać podstawowe wymagania. Strona wprowadzająca powinna zawierać najważniejsze informacje, takie jak:

 • Nazwa firmy,
 • logo,
 • nazwa biznesplanu,
 • dane kontaktowe,
 • siedziba spółki,
 • data założenia.

Po stronie tytułowej znajduje się treść całego dokumentu, co ułatwia nawigację po całym planie. Nagłówki od pierwszego do trzeciego poziomu są zawarte w spisie treści. Po nich następują:

 • cel dokumentu,
 • podsumowanie,
 • opis przedsięwzięcia
 • opis możliwości biznesowych i produktu/usługi,
 • cele działalności,
 • analiza konkurencji,
 • strategia marketingowa i biznesowa,
 • plan finansowy,
 • załączniki.


W sekcji "cel dokumentu" wskazane jest wskazanie, dla kogo biznesplan jest sporządzany, a także czy jest to wersja ostateczna czy robocza. Streszczenie ma być krótkim opisem całego dokumentu. Celem jest zainteresowanie czytelnika przeczytaniem całego dokumentu. Po streszczeniu następuje opis spółki, który powinien obejmować formę prawną przedsiębiorstwa, liczbę pracowników i strukturę organizacyjną. Opis powinien również zawierać metodę prowadzenia księgowości.

Opis możliwości biznesowych i produktu/usługi

Opis możliwości biznesowych jest jedną z najważniejszych części biznesplanu. W tym miejscu należy wyjaśnić, w czym upatrujemy swojej szansy. Należy skupić się na przewadze konkurencyjnej i korzyściach płynących z produktu/usługi dla klienta. Nie może zabraknąć specyfikacji konkretnego produktu/usługi i wielkości rynku. Może to być wejście na rynek krajowy lub zagraniczny. Ponadto przedsiębiorca może wchodzić na istniejący rynek lub wypełniać lukę na rynku.

W przypadku opisu produktu ważne jest, aby poinformować o parametrach technicznych i materiałach. Z kolei w przypadku usług należy wspomnieć o tym, co jest potrzebne do ich świadczenia.

cel biznesowy- cele firmy

Cele przedsiębiorstwa

W tej sekcji ważne jest, aby przekonać czytelnika, że przedsiębiorstwo ma określone cele i jest w stanie je osiągnąć dzięki profesjonalnym umiejętnościom kierownictwa. Tutaj najpierw określa się wizję przedsiębiorstwa, na podstawie której definiuje się różne cele. Cele muszą być SMART, skrót ten pochodzi od pierwszych liter angielskich słów:

 • specific (ang.)
 • measurable - mierzalny,
 • achievable - osiągalny,
 • realistic - realistyczny,
 • timed - określone w czasie.

Cel można zdefiniować następująco:

 • "W ciągu dwóch lat obecne obroty wzrosną o 20%, a firma wejdzie na rynek niemiecki".
 • "W ciągu trzech lat zysk netto wzrośnie o 30% w porównaniu z obecnym poziomem, a asortyment produktów zostanie rozszerzony o pełną gamę artykułów dla zwierząt domowych".

Analiza konkurencji

Analiza konkurencji jest bardzo skuteczna i korzystna dla firm. Dobrym pomysłem jest podzielenie konkurencji na głównych podkonkurentów. Główni konkurenci to firmy, które sprzedają te same towary/usługi i działają na tym samym rynku. Drugorzędni konkurenci (lub potencjalni konkurenci) to firmy, które jeszcze nie sprzedają tych samych lub podobnych produktów, ale może się to zmienić w przyszłości. Po zidentyfikowaniu głównych konkurentów warto skupić się na ich mocnych i słabych stronach. Dobrze jest zainspirować się mocnymi stronami i odwrotnie, potraktować słabości jako lekcje, których należy unikać.

Marketing i strategia biznesowa

Marketing służy osiąganiu celów firmy i tworzeniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Obejmuje wszystko, od określenia, kim są klienci, po podjęcie decyzji, jakich kanałów użyć, aby dotrzeć do tej grupy docelowej i jaką formę komunikacji wybrać. Strategia marketingowa może być wykorzystana do określenia miejsca firmy na rynku, z kim współpracować lub jaki rodzaj promocji wybrać. Zdefiniowanie strategii marketingowej jest podstawą sukcesu każdej firmy.

Strategia marketingowa zapewnia zasady przewodnie dla wielu decyzji organizacyjnych, takich jak zatrudnianie nowych pracowników lub opracowywanie nowych produktów. Odnosi się do wszystkich podjętych decyzji i działań podjętych w celu osiągnięcia szerszej wizji. To właśnie strategia biznesowa jest kręgosłupem każdej firmy, a wszelkie niedociągnięcia mogą oznaczać, że cele biznesowe nie zostaną osiągnięte.

Plan finansowy

Plan finansowy pomaga określić, czy biznesplan jest wykonalny. Stanowi on integralną część ogólnego biznesplanu i składa się z trzech sprawozdań finansowych - rachunku przepływów pieniężnych, rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Załączniki

Załączniki mogą zawierać inne dokumenty istotne dla biznesplanu. Mogą one obejmować:

 • zdjęcia produktów,
 • rysunki techniczne,
 • szczegółowe analizy,
 • CV,
 • wyciąg z rejestru handlowego,
 • umowy.