OnlineFakturowanie.pl umożliwia wystawienie wszystkich podstawowych typów dokumentów. Cały proces jest bardzo szybki i łatwy.

W celu wystawienia nowej faktury w taryfie PREMIUM i MINI należy wybrać opcję wprawo na stronie głównej OnlineFakturowanie.pl. - Wystaw fakturę.

Na stronie faktury online znajduje się formularz, który podzielony jest na cztery części.

Dane podstawowe

W tej części użytkownik ustawia podstawowe dane dotyczące faktury, którymi są:

 • Rodzaj faktury,
 • Numer faktury, 
 • Numer ewidencyjny faktury, 
 • Data wystawienia, 
 • Termin płatności, 
 • Data dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu (dla podatników VAT), 
 • Forma zapłaty, 
 • Wystawca. 

Ustawienia ogólne

W tym miejscu użytkownik ustawia:

 • Walutę
 • Zaokrąglanie
 • Język faktury
 • Logo 
 • Pieczątkę
 • Wygląd faktury 
 • Informacje dotyczące wpisu do rejestru

Sekcja klienta i dostawcy 

W tej części wystarczy znać numer NIP, po wpisaniu którego wszystkie inne niezbędne dane, takie jak siedziba firmy itp., zostaną automatycznie wypełnione.

Pozycje faktury

Ostatnia sekcja służy do wypełnienia poszczególnych pozycji faktury. Można je zmieniać w zależności od przedmiotu faktury (sztuki, ilość godzin itp.).

Po wprowadzeniu ceny jednostkowej automatycznie przeliczana jest kwota całkowita, a ilość sztuk można dowolnie zmieniać.

Wystawioną fakturę można następnie wysłać e-mailem lub w zależności od rodzaju abonamentu, zapisać albo zmienić.