OnlineFakturowanie.pl umożliwia wystawianie kilku rodzajów faktur, w tym Faktury z odwrotnym obciążeniem.

Odwrotne obciążenie VAT

Ten rodzaj faktury jest wystawiany, gdy podatek nie jest uznawany i płacony przez dostawcę usługi lub towaru, ale przez klienta. Podatek VAT nie jest zatem płacony przez klienta dostawcy, ale bezpośrednio państwu.

Opcja odwrotnego obciążenia nie ma zastosowania do wszystkich usług i towarów i jest systemem tylko między płatnikami VAT. Odwrotne obciążenie nie ma zastosowania do użytkowników końcowych.

 

Przeniesiony obowiązek podatkowy - dane do faktury:

  • Podstawowe dane do wystawienia faktury (numer identyfikacyjny, data transakcji opodatkowanej, ...) - więcej o danych do faktury w poradniku Jak wystawić fakturę z OnlineFakturowanie.pl
  • Wartości VAT zapłacone przez nabywcę usługi lub towaru
  • W nocie należy zaznaczyć, że podatek VAT jest płacony przez klienta.

 

❗️ OnlineFakturowanie.pl wypełnia notę automatycznie po wybraniu typu faktury - Przeniesienie zobowiązania podatkowego. Podczas wystawiania faktury nie jest konieczne wprowadzanie żadnych innych danych do noty.

Szablon faktury: faktura z odwrotnym obciążeniem

Odwrotne obciążenie VAT