Aby wystawić fakturę, gdy płatność ma być wysłana na konto prowadzone w banku zagranicznym, konieczna jest znajomość numeru IBAN i SWIFT.

IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy format numeru konta (każde bieżące konto bankowe go posiada przy konieczności przesłania na nie płatności z konta zagranicznego). 

Numer IBAN ma następującą formę:

  • 2 znaki - kod państwa 
  • 2 znaki - cyfry kontrolne - umożliwiają programową kontrolę numeru - zabezpieczenie przed błędnie wprowadzonym numerem rachunku (np. z powodu literówki)
  • 20 znaków - kod banku i numer rachunku
  • Numer konta IBAN ma dwie formy - elektroniczną (bez spacji) i pisemną (ze spacją po każdych czterech znakach dla lepszej orientacji)

IBAN do fakturowania za granicą.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to firma udostępniająca bankom unikalny kod zwany BIC (Bank Identifier Code). 

Przy wystawianiu faktur za pomocą OnlineFakturowanie.pl do płatności za granicą, dostępna jest opcja płatności na konto zagraniczne w sekcji Faktura po zaznaczeniu opcji Pokaż IBAN (International Account Number).

Jak wystawiać faktury za granicą