Dzięki OnlineFakturowanie.pl możesz przechowywać i zarządzać kontaktami swoich klientów. Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników taryf OnlineFakturowanie.pl.

Kontaktami można zarządzać w górnym menu w zakładce Kontakty

Narzędzie online do szybkiego i łatwego fakturowania ma wiele funkcji, z których jedną jest zarządzanie kontaktami.

Dodanie nowego kontaktu

Po wygenerowaniu faktury dla nowego klienta, jego dane są automatycznie zapisywane w kontaktach. W sekcji kontakty można następnie zarządzać kontaktami, przeglądać ich dane lub dodać nowy kontakt bez konieczności tworzenia faktury.

Jeśli chcesz stworzyć nowy kontakt dla klienta, na którego nie wystawiono faktury, wybierz opcję Dodaj kontakt, następnie wypełnij odpowiednie dane i wybierz Zapisz zmiany

Dodanie kontaktu subskrybenta do listy jest szybkie i łatwe.

Dodanie nowego kontaktu do listy jest łatwe, a funkcja umożliwia zarządzanie nim, w tym wszystkimi jego ważnymi szczegółami.

 

Zarządzanie kontaktami

  • Użyj strzałek w polach Kontakt, ID, E-mail, Telefon i Ilość faktur, aby posortować kontakty w dowolnej kolejności.
  • Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć konkretny kontakt.
  • Za pomocą ikon znajdujących się po prawej stronie kontaktu można wystawić nową fakturę dla wybranego klienta, edytować kontakt lub usunąć kontakt.

Przeglądy

Kliknij na wybrany kontakt, aby przejść do przeglądu faktur dla danego klienta.

Statystyki dotyczące faktur wystawionych i zapłaconych przez poszczególnych klientów mogą być wykorzystane do dalszego planowania. Pozwoli to na szybki przegląd.