E-faktura stanowi znaczącą zmianę w sposobie przetwarzania faktur i zarządzania nimi przez firmy, wykraczając poza zwykłą konwersję faktur papierowych na pliki cyfrowe. To nowoczesne podejście obejmuje tworzenie i wysyłanie faktur w ustrukturyzowanym formacie cyfrowym, który umożliwia bezpośrednią integrację i zautomatyzowane przetwarzanie w systemach finansowych. Podstawowym aspektem e-fakturowania jest jednak obowiązkowe wysyłanie tych faktur do systemu obsługiwanego przez państwo.

Dlaczego rządy promują e-fakturę

Rządy promują e-fakturę przede wszystkim w celu uzyskania większej kontroli i widoczności transakcji biznesowych. Jest to niezbędne do skutecznego monitorowania przestrzegania przepisów podatkowych oraz zwalczania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania.. E-fakturowanie i ciągła kontrola transakcji (CTC) umożliwiają organom podatkowym monitorowanie i analizowanie danych transakcji w czasie rzeczywistym, oferując jaśniejszy obraz dochodów podatkowych i umożliwiając ukierunkowane wsparcie w czasach kryzysu gospodarczego.

Rola Unii Europejskiej

Unia Europejska jest liderem w promowaniu e-faktury poprzez dyrektywę 2014/55/UE, która ma na celu standaryzację e-fakturowania w zamówieniach publicznych we wszystkich państwach członkowskich. Dyrektywa nakazuje również stosowanie e-fakturowania we wszystkich transakcjach zamówień publicznych, zachęcając do jego przyjęcia w całej UE i ustanawiając precedens dla obowiązkowego e-fakturowania, który może wpłynąć na światowe trendy.

Korzyści dla małych firm, freelancerów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Przejście na e-fakturę jest nie tylko zgodne z celami cyfrowej transformacji nowoczesnej gospodarki, ale także oferuje wymierne korzyści dla jej rdzenia - małych firm, freelancerów i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

  • Zwiększona wydajność: e-faktury przyspieszają cykle przetwarzania i płatności, co ma zasadnicze znaczenie dla poprawy przepływu środków pieniężnych.
  • Koszty i zgodność: Zgodność z dyrektywami UE i wprowadzenie e-fakturowania zmniejsza koszty papieru i zapewnia zgodność, pomagając uniknąć potencjalnych kar.
  • Dokładność i korzyści dla środowiska: Automatyzacja minimalizuje błędy i wspiera wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  • Uproszczenie transakcji międzynarodowych: dla małych firm i freelancerów e-fakturowanie ułatwia kontakty z klientami i dostawcami na całym świecie oraz zmniejsza biurokrację i koszty handlu międzynarodowego.

Przyszłość e-faktury w UE i na świecie

Przyszłość e-faktury w UE i na świecie pokazuje jego rosnącą akceptację i wykorzystanie w procesach biznesowych. W miarę wkraczania w erę cyfrową oczekuje się, że e-fakturowanie uprości handel międzynarodowy, poprawi zgodność z przepisami podatkowymi i sprawi, że transakcje finansowe będą bardziej wydajne i bezpieczne.

Źródło: EUROPEAN COMMISSION.What is eInvoicing. Online. Dostępne od: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/sites/display/DIGITAL/What+is+eInvoicing.