Inflacja ma wpływ na poziom cen; w praktyce oznacza to, że obecnie można kupić mniej towarów za tę samą kwotę pieniędzy niż wcześniej. W styczniu inflacja wzrosła do 17,5%. Jak mogę właściwie zainwestować swoje pieniądze, aby nie straciły na wartości?

Konta oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe to dobry wybór, jeśli potrzebujesz dostępu do gotówki w najbliższej przyszłości. Oprocentowanie kont oszczędnościowych wynosi obecnie około 5%, co może nawet nie pokrywać inflacji, ale jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy niechętnie podejmują ryzyko i martwią się, że nie odzyskają swoich pieniędzy. Korzystanie z konta oszczędnościowego jest bezpieczne, ponieważ pieniądze są prawnie ubezpieczone do określonej kwoty.

Fundusze indeksowe

Fundusz indeksowy to rodzaj funduszu wspólnego inwestowania, który posiada akcje określonego indeksu rynkowego (takiego jak S&P 500 lub Dow Jones Industrial Average). Indeksowe fundusze inwestycyjne to jedne z najlepszych inwestycji dostępnych dla długoterminowych oszczędności. Oprócz tego, że są opłacalne ze względu na niskie opłaty za zarządzanie funduszem, indeksowe fundusze inwestycyjne są mniej zmienne niż aktywnie zarządzane fundusze, które próbują pokonać rynek. Fundusze indeksowe mogą być szczególnie dobre dla młodych inwestorów z długim horyzontem czasowym, którzy mogą przeznaczyć większą część swojego portfela na fundusze akcyjne o wyższych zwrotach.

Akcje dywidendowe

Dywidendy to regularne płatności gotówkowe, które spółki wypłacają akcjonariuszom i które często kojarzone są ze stabilnymi, rentownymi spółkami. Chociaż ceny akcji mogą nie rosnąć tak wysoko lub tak szybko, jak w przypadku spółek w fazie wzrostu, mogą one być atrakcyjne dla inwestorów ze względu na dywidendy i stabilność, jaką zapewniają.

Inwestowanie w złoto

Złoto zachowuje swoją wartość, a w przeciwieństwie do walut, na złoto nie mają bezpośredniego wpływu decyzje dotyczące stóp procentowych i nie można go drukować w celu kontrolowania podaży i popytu. Złoto jest rzadkim aktywem, które zachowało swoją wartość w czasie i okazało się zabezpieczeniem przed niekorzystnymi wydarzeniami gospodarczymi. Z tego powodu złoto jest uważane przez wielu inwestorów za bezpieczną przystań.

ETF

Fundusz ETF to rodzaj produktu inwestycyjnego, który jest przedmiotem obrotu na giełdzie, podobnie jak akcje i obligacje. Fundusze ETF zazwyczaj składają się z kolekcji różnych akcji, obligacji, towarów lub innych instrumentów finansowych i są zaprojektowane tak, aby śledzić wyniki określonego indeksu. Fundusze ETF zapewniają inwestorom dywersyfikację i płynność oraz mogą być kupowane i sprzedawane na giełdzie w ciągu dnia handlowego.

Inwestycje w 2023