Wybór odpowiednich rodzajów faktur ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania firmy, ale może być mylący. Właściwa faktura nie tylko jasno opisuje szczegóły transakcji, ale także zapewnia prawidłowe zarządzanie przepływami pieniężnymi i zgodność z normami prawnymi. Mając jednak do wyboru różne rodzaje faktur, ważne jest, aby zrozumieć, które z nich kiedy stosować - i właśnie w tym ma pomóc niniejszy przewodnik.

Jakie są rodzaje faktur?

Faktura standardowa

Każda transakcja rozpoczyna się od standardowej faktury. Jest to prosty dokument, który wyszczególnia dostarczone towary lub usługi, ich ceny i całkowitą należną kwotę, wraz z warunkami i terminami płatności. Wyobraź sobie na przykład, że wystawiasz klientowi fakturę za ukończony projekt strony internetowej; standardowa faktura - która jest jednym z podstawowych rodzajów faktur - zawierałaby wyraźną listę poszczególnych zaprojektowanych stron internetowych, wszelkich dodatkowych usług, takich jak optymalizacja SEO, oraz całkowitą cenę.

Użyj standardowej faktury, gdy:

 • Praca jest prosta, bez specjalnych warunków płatności.
 • Pełna płatność jest należna po dostarczeniu towarów lub usług.
 • Klient oczekuje tradycyjnej konfiguracji rozliczeń.

Faktura proforma

Faktura proforma to wstępna faktura, która oferuje klientom szacunkową cenę towarów lub usług, które mają zostać dostarczone. Jest to oszacowanie w dobrej wierze, aby upewnić się, że obie strony zgadzają się co do zakresu i kosztów projektu. Na przykład, jeśli wyceniasz nadchodzący projekt tworzenia oprogramowania na zamówienie, wystaw fakturę pro forma, która przedstawia podział kosztów.

Poniżej przedstawiono scenariusze, w których zaleca się wystawienie tego konkretnego rodzaju faktury:

 • Dostarczenie szacunkowej wyceny przed ustaleniem warunków.
 • Jeśli ostateczne szczegóły nie zostały jeszcze ustalone.
 • Jako sposób negocjowania zakresu i ceny projektu przed jego ukończeniem.

Faktura cykliczna

W przypadku usług ciągłych, takich jak miesięczne subskrypcje, hosting lub zarządzane usługi IT, faktura cykliczna przydaje się - dosłownie. Załóżmy, że rozliczasz zarządzane usługi IT co miesiąc; faktura cykliczna zapewnia spójne rozliczenia bez konieczności ręcznego tworzenia nowej faktury za każdym razem.

Maksymalizacja korzyści z powtarzających się typów faktur obejmuje:

 • Wykorzystaj je do uzgodnienia regularnych usług lub umów zaliczkowych.
 • Sprawdź narzędzia do automatyzacji, aby uprościć cykl rozliczeniowy.

Faktura zaliczkowa

Jeśli wymagasz zaliczki lub przedpłaty na dużą zlecenie lub długoterminowy projekt, pojawiają się faktury zaliczkowe. Załóżmy, że potrzebujesz zaliczki na masowe zamówienie produktu; faktura zaliczkowa określa cenę zapłaconą z góry.

Zarządzanie przepływami pieniężnymi za pomocą faktur zaliczkowych obejmuje:

 • Dostosowanie zaliczki do kosztów początkowych faz projektu.
 • Zapewnienie zaangażowania klienta.
 • Poprawa zarządzania budżetem w przypadku dużych projektów.

Nota kredytowa

Czasami sprawy nie idą zgodnie z planem. Nadpłaty, zwroty lub rabaty wymagają wystawienia noty kredytowej w celu wskazania zmniejszenia kwoty należnej klientowi. Odpowiednim scenariuszem wystawienia noty kredytowej jest przetworzenie częściowego zwrotu nadpłaty.

W celu zapewnienia prawidłowej i przejrzystej obsługi sytuacji, w której konieczne są korekty lub dostosowania już wystawionych faktur, ważne jest przestrzeganie następujących procedur:

 • Zawsze wystawiaj notę kredytową zamiast usuwać poprzednie faktury.
 • Jasno komunikuj klientowi powód wystawienia noty kredytowej.
 • Odzwierciedlaj notę kredytową w dokumentacji księgowej, abyś mógł dokładnie raportować.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego rodzaju faktury to nie tylko praktyczna część fakturowania - to podstawa profesjonalnej komunikacji, zarządzania przepływami pieniężnymi i zgodności z przepisami.

Każdy rodzaj faktury ma swoje własne zastosowanie:

 • Faktura standardowa: stosowana w przypadku większości transakcji.
 • Faktura proforma: idealna do szacunków i negocjacji.
 • Faktura cykliczna: Najlepsza w przypadku usług ciągłych.
 • Faktura zaliczkowa: odpowiednia do zabezpieczenia początkowego finansowania dużych projektów.
 • Nota kredytowa: niezbędna w przypadku korekt, takich jak zwroty i rabaty.

A jeśli potrzebujesz kompleksowego rozwiązania do efektywnego zarządzania wszystkimi tymi rodzajami faktur, skorzystaj z wygody OnlineFakturowanie.