Pracując z OnlineFakturowanie.pl, możesz dostosować jednostki miary pozycji na fakturze zgodnie z własnymi preferencjami. W poniższym artykule dowiesz się, jak właściwie korzystać z tej funkcji i dostosować jednostki miary do swoich potrzeb.

OnlineFakturowanie.pl umożliwia wybór z różnych jednostek miary. Jednostką automatycznie ustawioną są sztuki (szt).

Klikając strzałkę, możesz łatwo wybrać z menu predefiniowane jednostki miary.

Jednostki miary
Jednostki miary

Ustawianie własnych jednostek miary

Jeśli nie znalazłeś wymaganej jednostki miary w menu, wystarczy ją wpisać w kolumnie według własnych potrzeb.

Jednostki miary

Pusta kolumna jednostki miary

Jeśli wolisz, aby pole jednostki miary pozostało puste, możesz wstawić spację w kolumnie, a pole pozostanie puste.

Jednostki miary

Zapisywanie pozycji na fakturze

Jeśli regularnie wystawiasz fakturę za określoną pozycję, możesz ją zapisać na liście pozycji i predefiniować jednostkę miary tej pozycji.

Szczegółowy przewodnik, jak zarządzać pozycjami na fakturze i ich zapisywaniem, znajdziesz w tym artykule.

Zapisywanie pozycji na fakturze