Nie znaleźliście na liście jednostek miary tej, której potrzebujecie? Nie musicie się martwić, pracując z OnlineFakturowanie.pl, możesz dostosować jednostki miary pozycji na fakturze zgodnie z własnymi preferencjami. W poniższym artykule dowiesz się, jak właściwie korzystać z tej funkcji i dostosować jednostki miary do swoich potrzeb.

OnlineFakturowanie.pl umożliwia wybór z różnych jednostek miary. Jednostką automatycznie ustawioną są sztuki (szt).

Jednostki miary

Klikając strzałkę, możesz łatwo wybrać z menu predefiniowane jednostki miary. Klikając na ikonkę kosza, możecie usunąć każdą jednostkę z listy.

PL MJ seznam

Ustawianie własnych jednostek miary

Jeśli nie znalazłeś wymaganej jednostki miary w menu, wystarczy ją wpisać w kolumnie według własnych potrzeb. Po wystawieniu faktury ta jednostka zostanie dodana do listy.

PL MJ mezera vlastní jednotka

Pusta kolumna jednostki miary

Jeśli wolisz, aby pole jednostki miary pozostało puste, możesz wstawić spację w kolumnie, a pole pozostanie puste.

PL MJ mezera

Zapisywanie pozycji na fakturze

Jeśli regularnie wystawiasz fakturę za określoną pozycję, możesz ją zapisać na liście pozycji i predefiniować jednostkę miary tej pozycji.

Szczegółowy przewodnik, jak zarządzać pozycjami na fakturze i ich zapisywaniem, znajdziesz w tym artykule.

Zapisywanie pozycji na fakturze