Wszystkie wystawione faktury, w tym ich status, można przeglądać w prostym przeglądzie graficznym w sekcji Statystyki.

Gdzie znaleźć statystyki?

Można je znaleźć w menu głównym na górnym pasku.

 Filtrowanie faktur

Faktury można filtrować według okresu, klienta i typu dokumentu. W przypadku okresu użytkownik ma do dyspozycji kilka predefiniowanych okresów lub może wybrać własny okres.

Zgodnie z wybranymi filtrami można również znaleźć graficzny przegląd faktur. Przegląd pokazuje kwoty, które

  • zostały wysłane
  • zostały zapłacone
  • są przeterminowane
  • są wymienione jako wersje robocze
  • łączna kwota wszystkich faktur

Możliwe jest również zbiorcze pobieranie faktur wystawionych zgodnie z ustawionymi filtrami.