OnlineFakturowanie.pl umożliwia zaznaczenie stanu każdej faktury, tj. czy faktura została już opłacona, czy jest zaległa.

Opcja ta dostępna jest dla użytkowników z taryfą PREMIUM.

Dla nowo zarejestrowanych osób funkcja wyświetlania stanu faktury jest uruchamiana automatycznie. 

Jak włączyć “status” faktury

Użytkownicy, którzy od dłuższego czasu korzystają z OnlineFakturowanie.pl, mogą włączyć tę funkcję w ustawieniach, postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Stan faktur znajduje się w zakładce Moje konto w sekcji Ustawienia konta.

2. W Ustawieniach konta wystarczy wybrać Ustawienia ogólne i włączyć pole Stan faktur.

3. Następnie pojawi się pole z pytaniem, czy wszystkie już wystawione faktury mają być oznaczone jako zapłacone, czy też użytkownik chce je wybrać manualnie. Następnie użytkownik potwierdza zmiany w ustawieniach klikając na pole Zapisz.