OnlineFakturowanie.pl oferuje możliwość oznaczenia statusu faktur. Niniejszy artykuł przedstawi wszystkie zalety tej funkcji, która umożliwia oznaczanie i śledzenie statusu faktur od momentu ich opłacenia aż po przekroczenie terminu płatności.

Tę funkcję znajdziesz w sekcji Wystawione faktury, gdzie przejrzysto prezentowany jest status każdej faktury - czy już została opłacona, czy też nieopłacona, albo czy minął termin jej płatności.

Stan

💡 Możliwość wyświetlania statusu faktur jest dostępna dla użytkowników z taryfą PREMIUM, a dla nowo zarejestrowanych funkcja jest automatycznie aktywowana.

Jak włączyć status faktury

Użytkownicy korzystający z OnlineFakturowanie.pl od pewnego czasu mogą włączyć tę funkcję, postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Przejdź do sekcji Moje konto i otwórz zakładkę Ustawienia konta.

2. Tutaj znajdziesz opcję włączenia pola Stan faktur.

Ustawenia konta - Stan faktur

3. Następnie wybierz, czy chcesz oznaczyć wszystkie już wystawione faktury jako opłacone, czy też chcesz ręcznie wybrać opłacone faktury.

Stan faktur

4. Wybrane ustawienia potwierdź, klikając przycisk Zapisz.

Zapisz

Dokładna instrukcja jest również przedstawiona w poniższym filmie.

Dokładna instrukcja jest również przedstawiona w poniższym filmie.

Statusy faktur

W sekcji Wystawione faktury znajdziesz 4 warianty statusów faktur:

  1. Wniosek: ta opcja pojawi się, jeśli wystawisz fakturę, ale tylko ją zapiszesz w OnlineFakturowanie.pl, nie wysyłając jej e-mailem ani nie pobierając na komputer.
Stan: N

2. Nie zapłacony: jeśli pobierzesz wystawioną fakturę na komputer lub ją prześlesz e-mailem, automatycznie ustawiony zostanie status Nie zapłacony, dopóki nie zmienisz go na Zapłacony lub nie upłynie termin płatności faktury.

Stan: nie

3. Zaległa faktura: gdy minie termin płatności faktury, jej status automatycznie zmieni się na zaległa faktura.

Stan: po

4. Zapłacony: W przypadku już uregulowanej faktury wystarczy zaznaczyć pole opłaty. Następnie można również zmienić datę płatności faktury.

Stan: zaplacony

💡 Jeżeli minie termin płatności faktury, poprzez kliknięcie ikony maila obok danej faktury możesz wysłać przypomnienie do odbiorcy. W przypadku, gdy faktura została już uregulowana, tą samą metodą możesz łatwo wysłać wiadomość podziękowalną. Więcej informacji na temat wysyłania przypomnień i wiadomości podziękowalnych znajdziesz