PREMIUM to taryfa z najbogatszą ilością funkcji w OnlineFakturowanie.

Funkcje taryfy PREMIUM

Do klasycznych opcji wystawiania faktur i wysyłania ich pocztą elektroniczną dodano następujące opcje:

  • Zapisywanie wystawionych faktur

Dużą zaletą taryfy PREMIUM jest możliwość dowolnego pobierania wystawionych faktur do własnego komputera. W przypadku taryfy MINI, opcja ta jest ograniczona i fakturę można pobrać zaraz po jej wystawieniu, ale później (np. dla potrzeb deklaracji podatkowych) nie jest to już możliwe. Przy pobieraniu użytkownik może również skorzystać z taryfy PREMIUM, aby zapisać wszystkie lub wybrane faktury łącznie do komputera.

OnlineFakturowanie.pl oferuje swoim użytkownikom dużą liczbę funkcji.

  • Modyfikacja wystawionych faktur

Ze względu na to, że może się zdarzyć, że użytkownik pomyli się w kwocie lub uzgodni z klientem inne warunki, z taryfą PREMIUM nie musi ponownie wystawiać faktury (tym samym eliminuje konieczność zajmowania się zmianą danych, dublowaniem dokumentów itp.) W takich przypadkach klient ma możliwość bezpośredniej modyfikacji faktury.

  • Wyświetlanie statusu faktury

W sekcji Wystawione faktury użytkownik PREMIUM może wyświetlić wystawione faktury według wybranych kryteriów (data wystawienia, nabywca, data czynności podlegającej opodatkowaniu itp.) oraz oznaczyć ich stan(zapłacone, wysłane, zaległe)

  • Wyszukiwanie faktur

Faktury mogą być łatwo wyszukiwane według słów kluczowych lub mogą być również wyświetlane tylko (nie)zapłacone faktury.

  • Kopiowanie faktur

W przypadku regularnego wystawiania faktur z tymi samymi danymi, użytkownik ma możliwość ich kopiowania. W sekcji Wystawione faktury, jednym kliknięciem można zduplikować fakturę.

  • Działania zbiorowe

Faktury można pobierać grupowo, oznaczać ich status lub usuwać.