Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz działalność gospodarczą, czy po raz pierwszy zajmujesz się fakturami w pracy, dobrze jest znać tajniki tego procesu.

Co to jest faktura?

Faktura to dokument księgowy wystawiany przez przedsiębiorcę za wykonaną usługę lub sprzedany towar, a także otrzymany od dostawców za ich towary.

Często faktura lub dokument księgowy jest również mylony z dokumentem podatkowym, ale jest on wystawiany tylko przez podatników VAT. Dlatego też dokumenty podatkowe i dokumenty księgowe mają również nieco inne elementy.

Jeśli płacisz podatek VAT na rzecz państwa, musisz wystawić fakturę - dokument podatkowy dla wszystkich transakcji.

Na takiej fakturze należy podać następujące dane:

 • Dane dostawcy i klienta - imię i nazwisko osoby lub nazwa firmy,
 • Siedziba firmy,
 • Numer identyfikacyjny firmy i numer VAT,
 • Oznaczenie rejestru i rejestracja w rejestrze handlowym,
 • Zakres usługi, liczba sprzedanych produktów,
 • Data wystawienia, termin płatności i zakończenia, transakcja podlegająca opodatkowaniu,
 • Forma płatności faktury i numer konta,
 • Informacja o kwocie podatku.

Przykładowy wygląd takiej faktury VAT można znaleźć na stronie OnlineFakturowanie.pl.

Faktura dla osób niebędących płatnikami VAT

W przypadku przedsiębiorców lub osób samozatrudnionych, które nie są płatnikami podatku VAT, istnieje dalsze rozróżnienie w zależności od tego, czy wystawca faktury prowadzi księgi rachunkowe, czy nie. W pierwszym przypadku dochód musi przekraczać 25 milionów koron rocznie.

Jedyną różnicą dla osób niebędących płatnikami VAT jest wskazanie, że nie płacą podatku VAT oraz identyfikacja dokumentu (numeryczna lub pisemna - przykładem może być faktura nr 202006).

Najważniejsze z nich to:

 • Dane dostawcy i klienta - imię i nazwisko osoby lub nazwa firmy,
 • sSedziba firmy,
 • NUMER IDENTYFIKACYJNY FIRMY,
 • Oznaczenie rejestru i wpis do rejestru handlowego,
 • Zakres usługi, liczba sprzedanych produktów,
 • Data wystawienia, termin płatności i zakończenia, transakcja podlegająca opodatkowaniu,
 • Forma płatności faktury i numer konta,

Podobnie jak w poprzednim przypadku, przykładową fakturę dla niepodatnika VAT można znaleźć na OnlineFakturowanie.pl.

Jednak najprostszym rozwiązaniem dla prawidłowego fakturowania ze wszystkimi szczegółami i bez skomplikowanego wyszukiwania danych do faktury jest skorzystanie z narzędzia do fakturowania online OnlineFakturowanie.pl. Narzędzie to pozwoli Ci wystawić fakturę w ciągu kilku minut i będziesz mieć pewność, że zawiera ona wszystko, czego potrzebujesz.