Dokument korygujący podatek na 8. Jeśli jesteś zapalonym miłośnikiem krzyżówek, wiesz, że jest to po prostu nota kredytowa. W przeszłości używano terminu nota uznaniowa, ale obecnie przepisy określają ją jako dokument korygujący fakturę. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona wystawiana przez płatników podatku VAT.

Czym jest nota kredytowa?

Nota uznaniowa, wcześniej znana jako nota obciążeniowa, jest obecnie nazywana dokumentem korygującym podatek. Jej wymogi reguluje sekcja 45 ustawy nr 235/2004 Coll. o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami.

Jest to dokument korygujący zwykły dokument, najczęściej fakturę. Notę uznaniową wystawiają tylko płatnicy podatku VAT. Dla osób niebędących płatnikami podatku VAT wystarczy wystawić tylko fakturę anulującą.

Kiedy wystawiamy notę kredytową?

Wystawimy kupującemu notę kredytową w momencie, gdy np:

 • reklamacji produktu, w przypadku której klient zwraca całość lub część produktu,
 • anulowanie dostarczonej usługi lub towaru (np. omyłkowe wysłanie faktury za coś, czego klient nie zamówił),
 • obniżenie ceny z powodu rabatu ilościowego na towary lub usługi już zakupione (zafakturowane).

Musisz wystawić notę kredytową w ciągu 15 dni od wykrycia powyższego. Musisz również dołożyć starań, aby dostarczyć notę kredytową kupującemu w tym okresie. Nie jest już konieczne, aby klient potwierdził otrzymanie noty kredytowej, wystarczy, że dostarczysz ją kupującemu w taki sam sposób, jak fakturę.

Szczegóły noty kredytowej

Nota kredytowa ma prawie taką samą formę jak faktura. W przeciwieństwie do faktury zawiera jednak kwoty ze znakiem ujemnym minus.

Prawo określa obowiązkowe elementy, które MUSI zawierać nota kredytowa. Są to:

 • dane identyfikacyjne sprzedawcy i nabywcy (takie same jak na fakturze)
 • numer rejestracyjny oryginalnego dokumentu podatkowego (numer wystawionej faktury)
 • numer rejestracyjny skorygowanego dokumentu podatkowego
 • powód korekty
 • różnica między skorygowaną a pierwotną podstawą opodatkowania
 • różnica między skorygowanym a pierwotnym podatkiem
 • różnica między kwotą skorygowaną a kwotą pierwotną, którą ma otrzymać sprzedawca
 • datę, w której miała miejsce transakcja podlegająca opodatkowaniu ("DTAP").

Jeśli wystawiłeś uproszczony dokument podatkowy, nie musisz podawać danych identyfikacyjnych nabywcy, różnicy między skorygowanym a pierwotnym podatkiem ani różnicy między skorygowaną a pierwotną podstawą opodatkowania w nocie kredytowej.

Księgowanie noty kredytowej

Istnieją dwa sposoby księgowania noty uznaniowej:

1. Zaksięgowanie noty uznaniowej na tych samych kontach i stronach co faktura z kwotą ujemną (z minusem).

2. Zaksięgowanie noty kredytowej po przeciwnej stronie faktury z kwotą dodatnią (z plusem).

Jak wystawić notę kredytową - wzór?

Jeśli korzystasz z naszego systemu online, możesz w nim wygodnie wystawić dokument korygujący podatek. W polu Typ faktury wystarczy wybrać Korekta dokumentu podatkowego. Szczegółowa instrukcja wraz z przejrzystym wzorem znajduje się na naszej stronie internetowej.